عضویت و شرایط آن:

کلیه فعالین اقتصادی استان با داشتن سن حداکثر 39 سال تمام می‌توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن جوانان درآیند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت عضویت معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان/شهرستان برای اعضای اتاق یا دارا بودن روزنامه تأسیس از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری مبنی بر ثبت شرکت تجاری در استان و گواهی دانش بنیان بودن از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای شرکت‌های دانش بنیان

ج – پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

د ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart