1- صنعت، معدن، تجارت

صنعت، معدن، تجارت

 • رییس: شاهین اصغری
 • نایب رییس: سهراب حسینی
 • دبیر: ترانه خسروی
2-دانش-بنیان-و-استارتاپ-کسب-و-کار-های-نوین2

کسب و کار های نوین، دانش بنیان و استارت آپ

 • رییس: احسان اله مدیری
 • نایب رییس: احسان اخوان
 • دبیر: سولماز صادق‌نیا
3-اقتصاد و سرمایه گذاری

اقتصاد و سرمایه گذاری

 • رییس: فاطمه ثنایی اعلم
 • نایب رییس: حسین اعلایی
 • دبیر: رضا مهرپویان
4-مسؤلیت-3اجتماعی

مسؤلیت اجتماعی

 • رییس: سعید اشتیاقی
 • نایب رییس: علی کاظمی
 • دبیر: اکرم مهدوی زاده
5-آینده پژوهی

آینده پژوهی

 • رییس: محمدامین قلم‌بر
 • نایب رییس: امیر دارستانی
 • دبیر: رضا نوری

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart