ادمین

تجلیل از دبیر کل و ارکان کمیسیون های پنجگانه تخصصی در آخرین جلسه دوره اول هیئت مدیره

تقدیر از دبیر و ارکان کمیسیونهای تخصصی پنجگانه در پايان اولين دوره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران اولین دوره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران به پایان رسید و به همین مناسبت، آخرين جلسه هیئت مدیره اين انجمن با حضور رئيس و اعضاي هيئت مديره ،دبير ،كادر اداري دبيرخانه و اركان هيئت رئيسه كميسيونهاي تخصصی پنجگانه، برگزار شد. در ابتداي اين…

کارنامه عملکرد جوانان با مهر تایید مجلس‌نشینان

انجمن جوانان کارآفرین استان تهران گزارش عملکرد یکساله خود را که بیشتر معطوف به شبکه‌سازی و بسترسازی برای فعالیت‌های آتی این تشکل بوده است، اعلام کرد؛ عملکردی که طی نامه‌ای از سوی نمایندگان مجلس مورد تقدیر قرار گرفت. انجمن جوانان کارآفرین استان تهران گزارش عملکرد یک‌ساله خود را اعلام کرد. این انجمن، پس از گذراندن برخی از مشکلات اداری، اردیبهشت…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart