اطلاعیه

بسمه تعالی

به اطلاع كليه اعضا و همكاران محترم انجمن جوانان كارآفرين تهران مى رساند، با توجه به رشد و شيوع فزاينده ويروس كرونا در كشور و همچنين باعنايت به اهميت سلامت همكاران و اعضاى محترم انجمن، بدينوسيله به استحضار مى رساند، از تاريخ ششم اسفندماه سال جارى، تمامى فعاليت هاى دبيرخانه، كميسيون هاى تخصصى، كارگروه هاى تخصصى، نشست ها و ديدارها تا اطلاع ثانوى به حالت تعليق درآمده و زمان از سرگيرى فعاليت هاى انجمن پس از بهبود اوضاع متعاقباً اعلام خواهد شد.

باسپاس
هيئت مديره انجمن جوانان كارآفرين تهران

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart