امضای تفاهم نامه با بیمه شهر

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، به منظور تسهیل کارآفرینی، خدمت رسانی و تسهیل امور بیمه‌ی اعضای محترم انجمن جوانان کارآفرین استان تهران تفاهم نامه‌ای با شرکت سرویس بیمه شهر منعقد گردید.

این تفاهم نامه توسط علی تقوی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و همایون اسدی رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرویس بیمه شهر و علی محمدی تات به عنوان رییس هیئت مدیره و احسان پیری خزانه‌دار به نمایندگی از انجمن جوانان کارآفرین منعقد شد.

به موجب این قراداد اعضای انجمن جوانان می‌توانند کلیه امور بیمه‌ای خود اعم از شخص ثالث، بدنه و پرسنل را به صورت بیست و پنج درصد نقدی و الباقی اقساط شش ماهه انجام دهند. شرکت سرویس بیمه شهر متعهد شد بیمه نامه‌های مورد نظر انجمن را با نرخ و شرایط فنی مناسب صادر و بیمه نامه‌ها را بر مبنای نیاز بیمه گذاران طراحی نماید. هم‌چنین در هنگام خسارت، مشاوره لازم جهت دریافت بهینه خسارت را به بیمه گذاران ارائه دهد.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart