اخذ کرسی در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران روز چهارشنبه دهم مهر ماه 98 آقای دکتر سلاح ورزی، نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران شرکت کردند.

در این جلسه از اهمیت نقش جوانان کارآفرین در آینده اقتصاد ایران سخن گفته شده و مباحثی پیرامون حوزه‌های مرتبط با جوانان و کارآفرینی در گرفت.

سپس مقرر گردید، به منظور کسب تجربه بیشتر برای جوانان و استفاده بهینه از نیروی فکری جوانان، من بعد نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی انجمن جوانان در کمیسیون‌های هم ارز اتاق بازرگانی ایران حضور یابند. ودر هر کمیسیون یک نماینده از انجمن جوانان حضور داشته باشند.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart