نشست انجمن جوانان کارآفرین استان تهران با آقای علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری

به حلقه‌های ضعیف‌تر موجود در زنجیرۀ بازار توجه کنید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جوانان کارآفرین خواست تا به‌جای تمرکز روی مشکلات، به فکر فرصت‌های موجود باشند.

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، هیات مدیره و روسای کمیسیون‌های انجمن جوانان کارآفرین استان تهران با علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین، در ابتدای این دیدار روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات مدیره به طرح نظرات خود پرداختند و به عمده‌ترین مشکلات و موانع موجود در محیط کسب و کار کشور پرداختند.

در ادامه علی آقامحمدی به تشریح و مقایسه شرایط اقتصادی کشور با دوره قبل تحریم‌ها پرداخت و گفت: بهتر این است که اعضای انجمن جوانان کارآفرین به جای اینکه توجه خود را بر مشکلات متمرکز کنند به دنبال فرصت‌های موجود باشند و با هوشمندی و مداومت در اجرای امور، از ظرفیت‌های بزرگی که در بازارهای داخلی و خارجی وجود دارد استفاده کنند.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری افزود: در عرصه داخلی بسیاری از کسب و کارهای سنتی هستند که به ایده‌های جدید و نوآورانه نیاز دارند. در بازارهای خارجی نیز روابط ما با کشورهای روسیه، عراق، افغانستان، قطر و عمان به شکلی است که فرصت‌های خوبی برای همکاری وجود دارد. اعضای انجمن جوانان بهتر است که روی این نیازها و فرصت‌ها تمرکز کنند و حلقه‌های ضعیف موجود در زنجیره بازار را هدف قرار دهند تا بتوانند حضور موثرتری در بازار داشته باشند.

در انتهای جلسه مقرر شد پنج کرسی در شورای تدوین سند چشم انداز به انجمن جوانان تعلق گیرد و انجمن جوانان کارآفرین، نمایندگان خود را در اسرع وقت به آقای آقامحمدی معرفی کند.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart