جلسه معارفه ارکان کمیسیون‌های تخصصی و دبیرکل انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، پیرو برگزاری انتخابات ارکان کمیسیون‌های تخصصی و انتخاب دبیرکل انجمن، مراسم معارفه رسمی دبیرکل و ارکان محترم کمیسیون‌ها در تاریخ نوزدهم مرداد ماه سال جاری با حضور اصحاب رسانه در محل ساختمان سوم اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای مهندس امیر خوشنویس به عنوان دبیرکل جدید انجمن از سوی هیئت مدیره به اعضا معرفی شدند.

ارکان کمیسیون‌های تخصصی انجمن نیز به صورت زیر معرف حضور اعضای انجمن شدند:

کمیسیون صنعت، معدن و تجارت:

رییس: آقای شاهین اصغری

نایب رییس: آقای سید سهراب حسینی

کمیسیون کسب و کارهای نوین، دانش بنیان و استارتاپ:

رییس: آقای احسان اله مدیری

نایب رییس: آقای احسان اخوان صراف

کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری:

رییس: خانم فاطمه ثنایی اعلم

نایب رییس: آقای حسین اعلایی

کمیسیون مسئولیت اجتماعی:

رییس: آقای سعید اشتیاقی

نایب رییس: آقای علی کاظمی

کمیسیون آینده پژوهی:

رییس: آقای وحید عاشوری

نایب رییس: خانم یاسمین گنجی

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart