امضای تفاهم نامه با موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق بازرگانی تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی کسب و کار اتاق بازرگانی تهران (آیتک) به نمایندگی آقایان دکتر بهمن عشقی، نایب رییس هیئت مدیره و دکتر ناصر عندلیب، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و انجمن جوانان کارآفرین استان تهران به نمایندگی آقایان علی محمدی تات، رییس هیئت مدیره و احسان پیری، خزانه دار تفاهم نامه دو جانبه امضا کردند.

این تفاهم نامه به منظور همکاری و مساعدت در جهت نیازسنجی، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد علاقه و نیاز طرفین در راستای ارتقا سطح دانش، نگرش و توانمندسازی منابع انسانی تشکل‌های اقتصادی و اعضای آنان به انعقاد رسیده است.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart