مجمع عمومی سالیانه انجمن جوانان کارآفرین

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، مجمع عمومی سالیانه انجمن جوانان کارآفرین استان تهران مورخ 1398/3/26 ساعت ۹ صبح در محل ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی تهران سالن امین الضرب برگزار شد.

 جلسه با نواختن سرود مقدس جمهوری اسلامی و تلاوت آياتی از قرآن کریم و با حضور نماینده اتاق تهران و اعضا محترم انجمن آغاز و رسمیت پیدا کرد.

به انتخاب اعضای حاضر، هيئت رئیسه‌ی موقت مجمع (آقایان؛ فتحی رئیس، رکنی ناظر اول، عاشوری ناظر دوم و متقی زاده منشی جلسه) تعيين شدند.

بعد از اعلام دستور جلسه توسط رئيس مجمع، آقای محمدی تات (رئيس هيئت مديره) گزارش عملکرد يك ساله هیات مدیره را به سمع و نظر اعضا رساندند.

در ادامه  ترازنامه مالی انجمن را به شرح زير ارائه نمودند:

مبلغ ٦١٢،٠٠٠،٠٠٠ ميلیون ریال از محل ثبت نام سال گذشته اعضا در حساب اتاق تهران موجود است و هیچ هزینه‌ای از این مبلغ صورت نگرفته است. كليه‌ی هزينه‌های سال گذشته در غالب هبه توسط هيئت مديره پرداخت شده است. با توجه به ساختار ترازنامه اعلامي، مقرر شد پس از مشورت با متخصصین حوزه مالي اصلاحات شكلي در آن صورت پذيرد. همچنين مصوب شد كه هيئت مدیره در اسرع وقت نسبت به افتتاح حساب انجمن اقدام نمايد. همچنین تغییر آدرس نيز به تصویب اعضا رسید.

در ادامه بازرس انجمن جناب آقای بختیاری، موضوعات و گزارش مالی سال گذشته را ارائه نمودند و موارد به تصویب اعضاء رسید.

در خصوص حق عضویت سالانه، مبلغ 2000000 ریال به تائيد اعضاء رسيد. همچنین هيئت مدیره موظف گردید برای پوشش هزينه‌های انجمن نسبت به تامین مالی از سایر روش‌ها اقدام نماید. در صورت نياز، هيئت مديره با برگزاری مجمع فوق العاده نسبت به افزایش حق عضویت اقدام نمايد.

لازم به ذكر است، با رای اعضا روزنامه کثیرالانتشار از دنیای اقتصاد به ابرار اقتصادی تغییر کرد.

در انتهاي جلسه، جناب آقای علیرضا قلعه و سرکار خانم رستم زاده برای سمت بازرس انجمن اعلام کاندیداتوری نمودند که آقای قلعه به عنوان بازرس اصلی و خانم رستم زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart