حضور آقای دکتر غلامحسن نتاج، مدیر عامل بانک قوامین در جلسه هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، دکتر غلامحسن نتاج مدیرعامل بانک قوامین در جلسه هیئت مدیره انجمن مورخ 1397/10/12 حضور بهم رسانیدند.

در این جلسه اعضای انجمن به بیان دغدغه‌های بانکی پیشروی کارآفرینی و ضعف‌های قانون بانکداری که موجب سنگ اندازی در مسیر تولید و اشتغال می‌شود پرداختند.

دکتر نتاج نیز این دغدغه‌های مدیران و کارآفرینان جوان را به جا دانسته و مباحثی را پیرامون بررسی شاخص‌های تاثیرگذار در بازار سرمایه مطرح کردند.

در انتهای جلسه نیز اعضای هیئت مدیره از از حضور دکتر نتاج در این جلسه که نشان دهنده توجه ایشان به حوزه جوانان و کارآفرینی است، تشکر به عمل آوردند.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart