ديدار نمايندگان هيئت مديره انجمن جوانان کارآفرین و اركان كميسيون صنعت، معدن و تجارت با اركان كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با هدف بررسي مشكلات و ارائه راهكارها

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart