دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران با معاونان و مديران اتاق بازرگانی تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، اعضای هیئت مدیره انجمن با محمدرضا بختياري، معاون امور بين الملل اتاق تهران، ناصر عندلیب، مدیرعامل موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران، اعظم رضایی، مدیر واحد عضویت، صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و غلامرضا ملکی، معاون امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی دیدار کردند.

در این دیدارها بر ضرورت نقش آفرینی بیشتر انجمن جوانان استان تهران تاکید شد و مسیرهای توسعه همکاری های دو طرفه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart