آیین اعطای گواهینامه‌های دانش آموختگان اولین دوره مدیریت ارشد کسب و کار یا مدیریت اجرایی (MBA)

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، آیین اعطای گواهینامه‌های دانش‌آموختگان اولین دوره مدیریت ارشد کسب‌وکار یا مدیریت اجرایی (MBA) ویژه دبیران تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی که با همکاری موسسه آموزش اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا شده بود، با حضور تعدادی از اعضای هیات رییسه و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، رئیس و برخی مدیران دانشگاه امیرکبیر و روسا برخی تشکل‌ها و رییس هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، دکتر علی محمدی تات در اتاق تهران برگزار شد.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart