اعضای شورای مشورتی انجمن جوانان انتخاب شدند

اعضای انجمن جوانان کارآفرین استان تهران روز چهارشنبه 27 تیرماه 1397 اعضای «شورای مشورتی موقت» این انجمن را انتخاب کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن، پس از برگزاری دو جلسه سه و پنج ساعته طی هفته‌های گذشته، اعضای این انجمن با رای‌ گیری، هفت نفر از داوطلبان را به عنوان اعضای شورای مشورتی موقت برگزیدند.

این شورا مسئولیت تدوین آیین‌ نامه پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی انجمن و هم‌چنین عضوگیری اولیه این کمیسیون‌ها را برعهده دارد.

در طول یک هفته گذشته داوطبان عضویت در شورای مشورتی، رزومه‌های خود را در معرض دید اعضای انجمن قرار دادند. همچنین در هفته قبل از برگزاری انتخابات اخیر، برخی اعضا با تشکیل گروه‌های دوستانه و غیررسمی در مورد ضرورت تشکیل کمیسیون‌ها و اهداف و برنامه‌های آن‌ها نشست‌هایی را برگزار کردند. این فعالیت‌های داوطلبانه درکنار تمایل اعضای انجمن به تشکیل سریع‌تر کمیسیون‌ها، سبب شد تا چهارشنبه گذشته انتخابات با مشارکت حدود 60 نفر از اعضا برگزار شود.

خانم صادق‌نیا با 35 رای، آقای فرزانگان با 34 رای، آقای قلعه با 33 رای، آقایان خطیر و استیری با 32 رای، آقای فتحی با 26 رای و آقای عاشوری با 22 رای به عضویت شورای مشورتی موقت درآمدند.

طبق مصوبه هیئت مدیره و توافقی که در جلسه حاصل شد، شورای مشورتی موقت باید تا روز دوشنبه اول مرداد ماه، آیین‌ نامه پیشنهادی خود را به هیات مدیره انجمن ارائه داده و هیئت ‌مدیره نیز تا روز چهارشنبه سوم مردادماه این آیین ‌نامه را بررسی و تصویب ‌کند.

شورای مشورتی موقت هم‌چنین باید تا روز چهارشنبه دهم مرداد ماه نسبت به تشکیل اولین جلسه هر کمیسیون اقدام کند. در اولین جلسه هر کمیسیون نیز طبق مصوبه هیئت مدیره، فرآیند انتخاب رییس، نایب ‌رییس و دبیر هر کمیسیون انجام خواهد شد.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart