کمیسیون های تخصصی

1- صنعت، معدن، تجارت

صنعت، معدن، تجارت

2-دانش-بنیان-و-استارتاپ-کسب-و-کار-های-نوین2

کسب و کار های نوین، دانش بنیان و استارت آپ

3-اقتصاد و سرمایه گذاری

اقتصاد و سرمایه گذاری

4-مسؤلیت-3اجتماعی

مسؤلیت اجتماعی

5-آینده پژوهی

آینده پژوهی

انجمن جوانان کارآفرین به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری، هم اندیشی و انجام فعالیت‌های سازمان یافته میان کارآفرینان جوان استان و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی برای جوانان، شبکه سازی کسب و کارها و انجام کارهای مشترک، آموزش و مهارت آفرینی در زمینه مدیریت و کارآفرینی، به استناد بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1397 تاسیس و در اردیبهشت 1398 ثبت گردید.

این تشکل مانند اتاق‌های جوانان سایر نقاط جهان بر چهار پایه آموزش، مسئولیت اجتماعی، شبکه سازی در کارآفرینی و جانشین پروری در قالب کمیسیون‌های صنعت، معدن وتجارت (صمت)، دانش بنیان، استارتاپ و کسب و کارهای نوین، اقتصاد و سرمایه گذاری، مسئولیت اجتماعی و آینده پژوهی فعالیت می‌کند.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart