کمیسیون های تخصصی

1- صنعت، معدن، تجارت

صنعت، معدن، تجارت

2-دانش-بنیان-و-استارتاپ-کسب-و-کار-های-نوین2

کسب و کار های نوین، دانش بنیان و استارت آپ

3-اقتصاد و سرمایه گذاری

اقتصاد و سرمایه گذاری

4-مسؤلیت-3اجتماعی

مسؤلیت اجتماعی

5-آینده پژوهی

آینده پژوهی

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart